شرایط استفاده از اپلیکیشن هلث تاک برای مراجعین

یک. مراجعین بالای هجده‌سال بوده و در غیر این‌صورت رضایتِ والدین جهتِ دریافتِ خدماتِ سلامتِ روان وجود داشته. پزشک مربوطه تلاش می‌کند با ارتباط با یکی از والدین از صحت آگاهی اطمینان یابد.

دو. پزشک، شخص امین، معتمد و متخصص بوده و مراجع تلاش می‌کند از پیشنهاداتِ او پیروی کند.

سه. مراجع تلاش می‌کند اطلاعات کافی، واقعی و در خور جهت کیفیت ارائه‌ی خدمات درمانی در اختیار پزشک قرار دهد.

چهار. مراجع موظف است حسابِ کاربریِ خود را در اختیار دیگران قرار ندهد.

پنج. ارتباط با پزشک تنها در چارچوبِ روند اپلیکیشن هلث تاک برای شما ممکن است. در صورت مشاوره حضوری، روند طراحی‌شده به‌این صورت است که در مؤسسه‌ی ویژن سلامت ایرانیان و یا مؤسسه‌های مربوط به ویژن سلامت ایرانیان خدماتِ حضوریِ خود را دریافت کنید.

شش. در صورت نارضایتی از روندِ درمان، می‌توانید این مهم را با پزشک ارشد مطرح کنید و در اولین ‌فرصت به تغییر پزشک خود بپردازید.

هفت. مطلوب است اگر تخطیِ خاصی در روند درمان از جانب پزشکان ما مشاهده کرده‌اید ما را از این مهم آگاه سازید.

هشت. ویژن سلامت ایرانیان ، در ارتباط شما با پزشک نظارت و دخالت نداشته و به محرمانگی جلسات اصرار و پافشاری دارد.

نُه. ویژن سلامت ایرانیان به دنبال کیفیت خدمات سلامت روان است پس از پیشنهاداتِ شما در این‌زمینه به‌شدت استقبال می‌کند.

دَه. بازخورد به پزشک های ما از جانب شما، موجب شناخت هرچه بیش‌ترِ مراجعین بعدی خواهد شد.

یازده. در صورت لغو جلسه‌ی مقرر شده برای بار اول، شصت‌درصد مبلغ، برای بار دوم، هفتادو‌پنج درصد و برای دفعات بعدی نود درصد مبلغ موردنظر دریافت خواهد شد.

دوازده. برای رسیدن به‌یک نتیجه مطلوب و ملموس، مراجعین صبور بوده و اطمینان به پزشک را در اولویت کار خود قرار می‌دهند.

سیزده. مراجعین به زمان اهمیت داده و دقیق و منظم تلاش می‌کنند سرِوقت برای جلسات مشاوره آنلاینِ خود حاضر باشند.

چهارده. چگونگیِ شیوه‌ی دریافتِ خدمات؛ مکاتبه‌ای، صوتی و تصویری به انتخاب مراجع است.

پانزده. مراجع از تمام امکانات اپلیکیشن آگاهی دارد و در صورتِ نیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.

شانزده. ویژن سلامت ایرانیان در تلاش است با توجه و در نظر گرفتنِ اصل کیفیت، تمامی امور روان‌درمانی هم‌چون پرسش‌نامه و غیره را به‌صورتِ آنلاین در اختیار مراجع قرار دهد.

هفده. درخواست مشاوره حضوری بر اساس توافق و تشخیصی است که از جانب پزشک صورت می‌گیرد.

هجده. این‌که در طولِ روز مراجع بخواهد بیش از یک‌بار با پزشک جلسه درمانی داشته باشد، به تشخیص و صلاحِ پزشک است.

نوزده. مراجعین از پلت‌فرمِ هلث تاک استفاده غیرقانونی نخواهند کرد.

بیست. در صورت آن‌که هلث تاک به‌این استنباط برسد که مراجع نیت‌های دیگری به‌غیر از خدمات درمانی دارد، از ادامه ارائه‌ی خدمات خود را معاف می‌دارد.